พระกรุ  คือ  พระเครื่องที่คนสมัยโบราณได้สร้างไว้ แต่ถูกนำบรรจุลงในกรุ (บรรจุลงในกรุ หมายถึง บรรจุลงในหม้อ หรือบรรจุลงในไห เป็นต้น ) จากนั้นจะนำไปฝั่งไว้ตามที่ต่างๆภายในวัด เช่น เจดีย์ , ใต้ฐานพระวิหาร หลังคาโบสถ์ ฯลฯ เพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาพบเจอได้นำไปศึกษาที่มา และบูชาต่อไป