พิพิธภัณฑ์พระเครื่องพระกรุ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-068-3089 หรือ www.thaiamuletsmuseum.com 

ระเบียบการเข้าชม

1. โปรดแต่งกายสุภาพ

2. ห้ามนำอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปภายในสถานที่

3. ห้ามสูบบุหรี่ ภายในพิพิธภัณฑ์